Fiskus może przeprowadzić oględziny nieruchomości wskazanej jako adres siedziby Firmy. Gdyby okazało się w rzeczywistości, iż jest to tylko adres korespondencyjny – Firma może nie zostać zarejestrowana jako płatnik podatku VAT.

Z takim wyrokiem NSA spotkała się spółka, która złożyła w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Urzędnicy dwukrotnie podejmowali próbę wejścia na teren posesji oraz weryfikacji oznak prowadzenia działalności gospodarczej pod wskazanym adresem. Obie próby były jednak nieudane. W związku z tym odmówiono firmie rejestracji dla celów VAT oraz VAT-UE.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w swej decyzji odwoływał się m.in. do art. 10 unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011, z którego wynika, że siedzibą firmy może być tylko miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sam adres pocztowy jest więc niewystarczający. Dodatkowo przywołując art. 22 ust. 1 i 2 unijnego rozporządzenia 904/2010, potwierdza możliwość kontrolowania zgłoszenia rejestracyjnego do VAT.

Pomimo tego, że Spółka zaskarżając odmowę fiskusa, wygrała w pierwszej instancji w WSA w Białymstoku, wychodząc z założenia, że Urząd w swych czynnościach przybrał formę przybliżoną do kontroli skarbowej, a w związku z tym urzędnicy wyszli poza ramy czynności sprawdzających, NSA nie pozostawił żadnych złudzeń. Pracownik Urzędu musi, wg sędzi Agnieszki Jakimowicz, mieć możliwość sprawdzenia co dzieje się pod wskazanym jako siedziba firmy adresem, a nie może tego zrobić w inny sposób niż udając się na miejsce. Urząd Skarbowy uznał, iż w danym miejscu, nie realizowano żadnych czynności związanych z zarządem. Jednym z głównych powodów do tego był fakt, iż Firma nie posiadała nawet klucza do wskazywanej posesji.

Sygnatura akt I FSK 927/18.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.