Ulga IP Box – co to jest i kto może z niej skorzystać.

IP Box czyli z języka angielskiego Intellectual Property Box lub Innovation Box / Patent Box to ulga, która weszła w życie w 2019 roku na mocy nowelizacji ustaw o podatku PIT oraz CIT z 2018 roku.

Zastosowanie ulgi podatkowej IP BOX polega na obniżeniu do 5% stawki podatku dochodowego PIT i CIT dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Intencją ustawodawcy było zachęcenie przedsiębiorców do wprowadzania nowych technologii oraz tworzenie innowacji w firmach zarówno produkujących towary handlowe jak również oferujących szeroko pojęte usługi.

Kto i kiedy może skorzystać z IP Box?

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Co ważne, z preferencyjnej stawki skorzystać mogą prawie wszystkie formy prawne, spełniające określone warunki podlegania pod IP BOX. Wyłączone są osoby fizyczne, które w ramach działalności opłacają zryczałtowany podatek dochodowy oraz spółki będące na CIT estońskim.

Skorzystanie z ulgi możliwe jest dopiero w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że dochody uzyskiwane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w trakcie roku podatkowego należy opodatkować zgodnie z pierwotnie wybraną formą opodatkowania. Bardzo ważne jest to aby prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację oraz dokonać rozliczeń podatkowych wraz z wyliczeniem wskaźnika Nexus.

Warunki oraz wymogi

Do najważniejszych z wymogów jakie trzeba spełnić należą:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (w ramach przedsiębiorstwa);
 • wytworzenie w ramach działalności kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (ewentualnie rozwinięcie, lub ulepszenie już istniejącego);
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej wyodrębnienie operacji związanych z dochodami kwalifikowanymi IP;
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, które podlega opodatkowaniu w Polsce;
 • poniesienie kosztów w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Przykłady kwalifikowanego IP:

 • patent na wynalazek;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu;
 • wyłączne prawo hodowcy do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany roślin;
 • autorskie prawa do programu komputerowego.

W niektórych przypadkach przed skorzystaniem z ulgi IP BOX konieczne może być uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w ramach interpretacji indywidualnej.

Jeśli masz dodatkowe pytania w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu! Nasz Zespół czeka na Ciebie!

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.