Ryczałt to forma opodatkowania, gdzie nie jest brana pod uwagę wysokość ponoszonych kosztów prowadzenia działalności. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku według konkretnej stawki, określonej dla danego rodzaju działalności, od osiąganych przychodów. 

Z ryczałtu skorzystać mogą osoby zakładające dopiero działalność gospodarczą lub takie, które w poprzednim roku nie przekroczyły kryterium dochodowego.

W ramach ewidencji przychodów w podatku zryczałtowanym, zajmujemy się m.in.:

  • rejestrowaniem operacji gospodarczych,
  • prowadzeniem ewidencji przychodu zgodną ze stawkami,
  • sporządzeniem rozliczenia podatkowego,
  • sporządzaniem rejestrów sprzedaży i zakupów,
  • wieloma innymi, niezbędnymi operacjami.

Masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami i powierz swoją księgowość w dobre ręce!