Pełna księgowość dedykowana jest w głównej mierze dla Spółek z o.o. czy też Spółek Komandytowych. Jest to najbardziej rozbudowana a zarazem skomplikowana forma rozliczania rachunkowości w przedsiębiorstwie. W przeciwieństwie do księgowości uproszczonej tutaj konieczne jest zaewidencjonowanie każdego zdarzenia gospodarczego. 

Właściciele, którzy decydują się na rozliczanie podatkowe w tej formie mają możliwość prowadzenia szerokiej analizy finansowej podmiotu, mogą na bieżąco monitorować przychody, koszty oraz inne wydatki, a co najważniejsze mają przejrzysty wgląd w sytuację pieniężną firmy, a także narzędzia do skrupulatnego planowania budżetu.

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji oraz odpowiedniego oprogramowania, dlatego warto powierzyć to zadanie naszym specjalistom.

W ramach pełnej księgowości nasza kancelaria zajmie się, m.in.:

  • rejestrowaniem operacji gospodarczych,
  • wsparciem w tworzeniu lub weryfikacji zakładowego planu kont,
  • pomocą w opracowaniu Polityki Rachunkowości,
  • uzgadnianiem sald i rozrachunków,
  • opracowaniem bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  • rozliczaniem dotacji UE,
  • wieloma innymi, niezbędnymi operacjami.

Masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami i powierz swoją księgowość w dobre ręce!