Księga Przychodów i Rozchodów to najczęściej wybierana forma prowadzenia ewidencji księgowej wśród przedsiębiorców. Obejmuje m.in. ewidencjonowanie osiągniętych przychodów oraz poniesionych przez firmę kosztów, co stanowi fundament do ustalenia podstawy opodatkowania. 

Obowiązek prowadzenia KPiR obejmuje: 

– osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

– spółki cywilne, jawne, partnerskie, będące własnością osób fizycznych, w przypadki kiedy przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 2 mln euro.

W ramach prowadzenia KPIR zajmujemy się m.in.:

  • rejestrowaniem operacji gospodarczych,
  • sporządzaniem ewidencji środków trwałych,
  • sporządzaniem ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzaniem rejestrów sprzedaży i zakupów,
  • wieloma innymi, niezbędnymi operacjami.

Masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami i powierz swoją księgowość w dobre ręce!