Pełna księgowość

Pełna księgowość dedykowana jest w głównej mierze dla Spółek z o.o. czy też Spółek Komandytowych. Jest to najbardziej…

KPIR

Księga Przychodów i Rozchodów to najczęściej wybierana forma prowadzenia ewidencji księgowej wśród przedsiębiorców. Obejmuje m.in. ewidencjonowanie osiągniętych przychodów…

Ryczałt

Ryczałt to forma opodatkowania, gdzie nie jest brana pod uwagę wysokość ponoszonych kosztów prowadzenia działalności. Podatnik zobowiązany jest…

Kadry i płace

Kadry i płace to dział, zajmujący się między innymi ludzkim potencjałem firmy oraz pilnowaniem spraw związanych z zatrudnianiem…