Automatyka przemysłowa i ulga badawczo – rozwojowa? Tak! To będzie działać!

W niedawnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego organ podatkowy przychylił się do stanowiska wnioskującej Spółki i stwierdził, że procesy polegające na projektowaniu, budowaniu, uruchamianiu i wdrażaniu w określonych pionach Firmy, będą podlegać pod działalność badawczo-rozwojową. W związku tym poniesione wydatki będą traktowane jako kwalifikowane, co pozwoli na zastosowanie wspomnianej ulgi podatkowej.

Przykładowe zastosowania ulgi B+R w automatyce:

  1. Badania i rozwój nowych technologii automatyki – B+R umożliwia firmom finansowanie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami, które mają na celu zwiększenie wydajności, jakości oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych.
  2. Opracowywanie zaawansowanych systemów sterowania i nadzoru procesów – dzięki uldze B+R można zainwestować w opracowywanie bardziej zaawansowanych systemów sterowania i nadzoru procesów przemysłowych, które umożliwiają osiągnięcie lepszych wyników produkcyjnych i zwiększenie efektywności pracy.
  3. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie robotyzacji i sztucznej inteligencji – ulga B+R umożliwia firmom zainwestowanie w rozwój nowych rozwiązań z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji, które umożliwiają zwiększenie wydajności i jakości pracy, oraz poprawę bezpieczeństwa pracowników.
  4. Badania i rozwój w dziedzinie Internetu Rzeczy (IoT) – ulga B+R umożliwia finansowanie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami z zakresu Internetu Rzeczy, takimi jak np. inteligentne urządzenia pomiarowe, które umożliwiają lepsze zarządzanie procesami przemysłowymi.

Przypomnijmy czym jest ulga badawczo rozwojowa:

Ulga badawczo-rozwojowa pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczone mogą być koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową – tzw. koszty kwalifikowane. Ich zamknięty katalog określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.  
Mogą z niej skorzystać praktycznie wszyscy podatnicy pod warunkiem, iż prowadzone są przez nich prace badawczo-rozwojowe.

Aby skorzystać z ulgi B+R firma musi spełnić pewne wymogi formalne.

Warto również wspomnieć, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a księgowość firmy która ma zamiar skorzystać z ulgi lub z niej korzysta musi być prowadzona w odpowiedni i czytelny sposób zgodny z wymaganiami ustawowymi.

Katalog kosztów kwalifikowanych jest określony jednakże warto korzystać z tego rozwiązania bowiem odliczyć można nawet do 200% wartości wydatków związanych z pracami badawczo-rozwojowymi.

Jeśli masz dodatkowe pytania w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu! Nasz Zespół czeka na Ciebie!

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.